Máy siết bu lông M18 ONEFHIWF1DS hỗ trợ kết nối bluetooth
Máy siết ốc M18 ONEFHIWF1DS giải quyết mọi nhu cầu khó khăn nhất
Máy siết ốc M18 ONEFHIWF1DS mạnh mẽ trong công việc
Máy siết bulong M18 ONEFHIWF1DS sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách
Máy siết bulong M18 ONEFHIWF1DS trên công trường
Máy siết bu lông M18 ONEFHIWF1DS cho hiệu suất tối ưu
Máy siết bu lông M18 ONEFHIWF1DS với tay cầm chữ D tiện lợi
Máy siết bu lông M18 ONEFHIWF1DS hỗ trợ kết nối bluetooth
Máy siết ốc M18 ONEFHIWF1DS giải quyết mọi nhu cầu khó khăn nhất
Máy siết ốc M18 ONEFHIWF1DS mạnh mẽ trong công việc
Máy siết bulong M18 ONEFHIWF1DS sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách
Máy siết bulong M18 ONEFHIWF1DS trên công trường
Máy siết bu lông M18 ONEFHIWF1DS cho hiệu suất tối ưu

Máy siết bu lông M18 ONEFHIWF1DS-0X0

Tình trạng: Còn hàng
SKU: 18398012

19.100.000